Mikko Matikainen
Toimitusjohtaja
mikko(at)kk-kylmapalvelu.fi
020 155 6862

Mikael Ahonen
Myynti ja tilaukset
 info(at)kk-kylmapalvelu.fi
020 155 6860
 

Kristian Merranmaa
Ostot ja laskutus
kristian(at)kk-kylmapalvelu.fi
020 155 6861
 

Milla Ståhle
Taloushallinto
laskutus(at)kk-kylmapalvelu.fi
050 453 0075
 

Tiedote Koronavirus-pandemian aikana toimimisesta

Hyvä asiakkaamme!

Palvelemme Koronavirus-pandemian aikana Teitä vastuullisesti ja seuraamme tarkasti viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Toimimme siten, että omalla toiminnallamme ehkäisemme viruksen leviämistä kaikin mahdollisin tavoin. Teemme myös asiakkaillemme pandemian aikana kylmä- ja jäähdytyslaitteille myös desifiointi puhdistuksia.

Olemme varautuneet myös korkean hygieniatason vaativiin kohteisiin, joten tilausta tehdessänne käymme kanssanne läpi minkä tasoinen suojaus asentajallamme tulee tiloissanne olla, kylmälaitteiden huolto- tai korjauskäynnillä. Käytämme vähimmäissuojana suojahanskoja ja hengityssuojainta.

Myös pandemian aikana on tärkeää huolehtia että elintarvikkeiden kylmäketju säilyy katkeamattomana, että kylmälaitteet on huollettu ja mahdolliset viat korjataan viipymättä- tässä me olemme teidän luotettava yhteistyökumppaninne edelleenkin. Materiaalin saatavuus kylmä- ja jäähdytys alalla on vielä normaalia, ja seuraamme sitäkin kokoajan.

Huolehditaan yhdessä käsihygieniasta ja pestään kädet aina tullessamme asiakaspalvelutiloihin ja vierailun aikana. Vältetään turhaa lähikontaktia ja pidetään suositellut etäisyydet asioidessamme toistemme kanssa.

Palvelemme teitä normaalisiti 24/7 0201556860 tai info@kk-kylmapalvelu.fi

Kannetaan kaikki yhdessä vastuu pandemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Hyvää kevättä toivottaen,

KK-Kylmäpalvelu Oy:n henkilökunta

Ps. Teemme kylmä- ja jäähdytyslaitteille desifiointi käsittelyjä jolla pyrimme ennaltaehkäisemään tehokkaasti virusten leviämistä. Jos tarvitsette apua tässä asiassa niin vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin.

Ystävällisin terveisin,
Myyntijohtaja
Eerik Niemi
0505952070
eerik@kk-kylmapalvelu.fi
www.kk-kylmapalvelu.fi

 

 

Omistus-, tytär ja osakkuusyhtiömme:

KK-Kylmäpalvelu Oy

Y-tunnus: 2358189-9
Rajamaankaari 25
02970 ESPOO

Palvelemme: Espoo – Helsinki – Vantaa – Koko Uusimaa

Yhteydenottolomake

Täytä lomake huolella

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

KK-Kylmäpalvelu Oy (Y-2358189-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Eerik Niemi
050 595 2070
eerik@kk-kylmapalvelu.fi

Henkilörekisterin nimi

KK-Kylmäpalvelu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

KK-Kylmäpalvelu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
eerik@kk-kylmapalvelu.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna